Hoppa till huvudinnehålletRing ossTillgänglig 24/7/365
Kylcontainer placerad på arbetsområdet.

Hyra kylaggregat

Hos oss kan du hyra kylaggregat

Att hyra ett kylaggregat som är rätt dimensionerat är av avgörande betydelse för att säkerställa jämn och pålitlig drift. Fel dimensionering kan leda till ojämn temperatur på kylvattnet och ökad belastning på kylaggregatet, som är hjärtat av hela systemet.

För att kylmaskinen ska ha så jämn och stabil drift som möjligt, måste storleken dimensioneras och anpassas efter behovet. Att hyra kylaggregat som är för litet kommer återigen att ha svårt att hålla temperaturen och som leder till att du som kund inte blir nöjd.

Rätt dimensionering är avgörande

För att uppnå optimal prestanda och stabilitet är det avgörande att kylaggregatet är rätt dimensionerat utifrån dina specifika behov. Att hyra ett kylaggregat som är för stort kan resultera i att enheten kör ojämnt och ger stora temperaturförändringar på kylvattnet, vilket kan leda till otillfredsställande resultat för dig som kund.

Användning av buffertankar för stabil drift

För att säkerställa så stabil och jämn drift som möjligt, kan vi installera en eller flera buffertankar mellan kylaggregatet och förbrukaren. Vi använder  cirkulationspumpar i denna process, med en pump mellan hyra kylaggregat och buffertanken, samt en pump mellan buffertanken och förbrukaren.

Buffertanken fungerar som en stabilisator när belastningen varierar. Om kylaggregatet har överskottskapacitet kommer det att fortsätta att kyla buffertanken tills den når den önskade temperaturen. Detta ger dig ett reservkammare med isvatten redo för omedelbar användning. 

Användning av korrekt kylvätska vid hyra av kylaggregat

Pumparna som ska användas måste kunna uppfylla minimikravet för hyra av kylaggregat, och samtidigt ha tillräckligt stor lyfthöjd för att pumpa runt vätskan i systemet. Även här bör pumparna dimensioneras efter behov, men man väljer alltid pumpar som är större än vad hyra kylaggregatet kräver som minimum.

Kylvätskan man använder har mycket stor inverkan på kylaggregatet, pumparna och i slutändan kylkapaciteten. Rent vatten är det bästa med tanke på kapacitet och viskositet. Är utgående isvattentemperatur över +6C så väljer man ofta vatten. Korrosionsskydd bör implementeras, då med en inhibitorblandning.

Är temperaturen under +6 i utgående isvattentemperatur, måste man välja frysskydd. Glykol är det vanligaste frysskyddet, men även här bör man välja efter behov. Etylenglykol till exempel kan inte användas när vi ska kyla mat och dryck, eller det finns risk för utsläpp. Kyler man mat och dryck ska man använda Propylenglykol, som inte är giftigt.

Nackdelen med propylenglykol är viskositeten, vilket innebär att kylkapaciteten för hyra kylaggregat minskar. Vid låga temperaturer, under -5C, kan man välja en miljövänlig giftfri vätska som heter Kilfrost ALV. Denna vätska håller högre prestanda än både etylenglykol och propylenglykol oavsett temperatur, och särskilt vid låga temperaturer.

Vi på Energy Rent har den expertis och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig med rätt val och dimensionering av hyra kylaggregat, samt råd om val av rätt kylvätska. Kontakta oss gärna för att diskutera dina specifika behov och utmaningar när det gäller kyllösningar.

24/7/365
Teknisk support 24/7 365
Utsändning av utrustning
Levererar till hela Europa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna och uppdateringarna från Energy Rent

Är det bråttom?

Vi är tillgängliga och kan leverera inom 24 timmar. Du behöver inte oroa dig för installation, det fixar vi.

Ring oss på+47 51 68 88 68

Osäker på vad du behöver?

Vi har lång erfarenhet, och våra skickliga experter hjälper dig att hitta rätt lösning.