Hoppa till huvudinnehålletRing ossTillgänglig 24/7/365

Kilfrost ALV - 100% - 1000liter

Livsmedel -40°C till +40°C

OBS! Levereras i 1000liters IBC – Standardfärg är ROSA

Kilfrost ALV är en kylmedel speciellt utformat för att öka både effektiviteten och säkerheten vid låg temperaturkylning, perfekt för livsmedelsindustrin, isbanor etc. Kilfrost ALV har låg viskositet och ett giftfritt kylmedel formulerat från bio-härledda basvätskor listade som GRAS av FDA

Kilfrost ALV följer ASTM D1384-05 för korrosionsinhibitorer.

Kilfrost ALV har utvecklats för att erbjuda större effektivitet än monoetylenglykol (MEG) -baserade vätskor. Detta innebär att vi nu kan erbjuda våra kunder ett säkert, giftfritt alternativ till monoetylenglykol och som har högre prestanda.

Att ersätta mer viskösa vätskor som monpropylenglykol (MPG) eller glycerinbaserade produkter i befintliga Kilfrost ALV-system ger dig en omedelbar ökning av både pump- och värmeöverföringseffektivitet, vilket leder till omedelbara och ihållande energibesparingar.

Man tar det bästa från båda lägren. MPG (giftfri) och det bästa från MEG (högre prestanda än MPG, men giftigt), och bildar en ny Advanced Low Viscosity.

Levereras i 1000liters IBC
Advanced Low Viscosity Glykol(ALV)
Högpresterande giftfri värmeöverföringsvätska
Överskrider MEG, MPG och Bio-PDO och etanolbaserade värmeöverföringsvätskor
ALV levererar lägre tryckfall och lägre pumpkostnader
Skyddar mot korrosion
Klassificerad som en giftfri vätska i hht CLP/REACH
Överlägsen miljöprofil Fri från nitrater, nitriter, borater, tungmetaller och fosfater
Optimal temperatursområde -40°C till +40°C
+47 51 68 88 68
23000-ibc-alv