Hoppa till huvudinnehålletRing ossTillgänglig 24/7/365

Sekretsspolicy

Sist oppdatert 17. april 2024

Sekretesspolicy och samtycke vid användning av data

Det är viktigt för oss att följa tillämpliga lagar och förordningar när vi behandlar de personliga upplysningar du ger oss. Här informerar vi dig om hur vi samlar in och behandlar sådan data. Sekretesspolicyn nedan anger vilken information som registreras om dig när du besöker vår hemsida, vad vi använder den för, dina rättigheter och att du kan kontakta oss om du har några frågor.

1. Ansvarig för datainsamling
Hemsidan ansvarar för insamling, behandling samt användning av dina personuppgifter. Du kan när som helst få tillgång till den information vi har lagrat om dig eller utnyttja rätten att blockera, ändra eller radera uppgifterna.
Om du har några frågor om registrerade personuppgifter eller något annat inom sekretessområdet, vänligen kontakta oss.

2. Insamling, behandling och användning av personlig information
När samlar vi in personlig information om dig?
När du interagerar med oss personligen, genom korrespondens, via telefon, e-post eller via vår hemsida.
Vi kan samla in personlig information om det anses vara av legitimt intresse och om detta intresse inte överskrids av dina integritetsintressen. Innan uppgifterna samlas in gör vi en bedömning för att säkerställa att ett ömsesidigt intresse har upprättats mellan dig och oss.

Skapa ett kundkonto
För alla kunder som handlar hos oss, skapas ett kundkonto. Kundkontot ger dig tillgång till eget lösenord till din lagrade personliga information. Här kan du bland annat hitta information om dina beställningar, och du kan redigera dina personuppgifter, ladda ner den i ett läsbart format eller ange en önskan att få nyhetsbrev när det är tillgängligt.

Användning av data från tredje part
När du använder vår hemsida skickas även anonym information om hur du använder hemsida till tjänster som Facebook, Google Analytics och liknande. Denna information samlas in via cookies och datapixlar och används för att visa dig relevanta annonser eller innehåll baserat på produkter du har tittat på, lagt till i kundvagnen eller köpt, och för att mäta effekten av sådana annonser. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår hemsida.

Uni Micro Web AS är leverantör av programvaran för vår hemsida. Vi har ett databehandlaravtal med Uni Micro Web AS som reglerar parternas rättigheter och skyldigheter i enlighet med GDPR.

3. Behandlingens syfte och rättslig grund
Vi samlar in och använder personlig information främst för direktförsäljning, direktmarknadsföring och kundtjänst.

Vi kan använda din information för följande ändamål:

 • Skicka information om de produkter och tjänster som du har köpt från oss, inklusive orderbekräftelse, faktura, påminnelser, uppdateringar och liknande.
 • Ge information om kurser eller evenemang du har anmält dig till, när det är tillgängligt. Detta kan till exempel vara innehåll och mötesplats, eventuella ändringar och liknande.
 • Följa upp inkommande förfrågningar (kundsupport, e-post eller telefonsamtal) och formuläret ”Kontakta mig” eller andra webbformulär som du har fyllt i på vår hemsida.
 • Skicka dig marknadsföringskommunikationen du har begärt. Detta kan innehålla information om våra produkter och tjänster, evenemang, aktiviteter och anslutna partners produkt- och servicekampanjer. Denna kommunikation är prenumerationsbaserad och kräver att du accepterar att ta emot den.
 • Vi lagrar inköps- och beställningshistorik i enlighet med bokföringslagen.
 • Dessutom kommer den personliga informationen att användas för att säkra alla juridiska anspråk som har uppstått under kundrelationen.
 • Dessutom behandlas personuppgifterna för att hålla ett register över våra kunder.

4. Vilken typ av personlig information samlas in?
Vi samlar in namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi kan också samla in feedback, kommentarer och frågor som vi har fått från dig i tjänstrelaterad kommunikation och aktiviteter, såsom möten, telefonsamtal, dokument och e-post. Från vår hemsida kan vi samla in IP-adresser och åtgärder som utförs på hemsidan.

Vi samlar inte in eller behandlar speciella kategorier av personlig information, såsom unika identifierare och känsliga personuppgifter.

Känslig personuppgifter som matas in när du kommer till utcheckningen i webbutiken är information som inte lagras i webbutiken utan de skickas och lagras hos en betalningsleverantör som t.ex. Klarna och Payex.

Våra partners har förbundit sig att hantera personuppgifter i enlighet med GDPR, EU:s sekretesslag..

5. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
Informationen lagras så länge som är nödvändigt för att erbjuda tjänsterna och hantera kundrelationen, eller för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, samt för att säkerställa täckning av eventuella juridiska anspråk. Hemsidan lagrar endast information i EU/EES-länder och i godkända länder i enlighet med GDPR.

Information kommer inte att vidarebefordras för något annat syfte än det som anges i detta uttalande. Du kan när som helst kräva tillgång till din information som lagras om dig och be oss att korrigera, radera eller skicka informationen i ett maskinläsbart format. Du kommer också att ha en översikt över din information på din profil på hemsidan.

6. Rättigheter till dina personuppgifter
Du har följande rättigheter till dina personuppgifter:

 • Rätten att informeras om att personuppgifter samlas in, vilken information som samlas in och vad den ska användas till.
 • Rätten att inte använda personuppgifter såvida du inte aktivt har samtyckt till användningen av dina personuppgifter.
 • Rätten att begära en kopia av personuppgifter vi har om dig.
 • Rätt att be oss att korrigera personuppgifterna om den är felaktig eller föråldrad.
 • Rätten att begära att personuppgifterna raderas när det inte längre är nödvändigt för oss att lagra sådan information.
 • Rätten att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätten att begära att vi förser dig med dina personuppgifter och om möjligt vidarebefordra denna information direkt (i ett överförbart format) till en annan personuppgiftsansvarig när behandlingen är samtycke- eller avtalsbaserad.