Hoppa till huvudinnehålletRing ossTillgänglig 24/7/365
Fossilfri byggvarme varmepumpe85LL

Fossilfri byggvärme

Fossilfri byggvärme; vad ska man tänka på?

Fossilfri byggvärme är ett aktuellt ämne på norska byggplatser för att minska utsläppen av växthusgaser. Förbudet mot att använda fossila bränslen kommer från en önskan att minska de växthusgaser som används bland annat för uppvärmning och torkning. Det är förbud mot användning av mineralolja, så vad finns det för alternativ?

Energy Rent AS har under många år tillhandahållit fossilfria lösningar till våra kunder för uppvärmning av byggnader och i denna artikel ska vi titta närmare på olika lösningar för fossilfria byggplatser. Målet är att kunna leverera tillfällig uppvärmning som möjliggör helt utsläppsfria byggarbetsplatser.

Experter på fossilfri byggvärme

Fossilfri Byggvärme

När man ska börja med fossilfri byggvärme finns det flera saker att tänka på. Det borde finnas önskemål om effektkrav och här kan Energy Rent vara behjälplig med dimensioneringen. Behovet av levererad effekt, kW och levererad energi, kWh är ofta en drivande faktor vid val av lösning. Det är därför viktigt att de önskade effektkraven kommer fram tidigt i processen.

En annan kritisk parameter är tillgänglig ström. Hur mycket ström har vi tillgänglig och var finns närmaste anslutningspunkt? Det hjälper lite att köra på elektriska lösningar om det inte finns tillräckligt med ström i närheten.

Fossilfria byggplatser

Att ha kontroll på önskad inomhustemperatur mot DUT (dimensionering av utetemperatur) är en viktig parameter oavsett vilken väg man väljer att gå. DUT säger något om vad vi kan förvänta oss av temperatur under de kallaste dagarna.

Vidare är det bra att veta vilket tidsperspektiv man talar om. Är det ett akut behov som har uppstått, eller är det ett planerat behov som kommer att vara över en eldningssäsong. Detta är information som kan vägleda vilken lösning som väljs.

När du har identifierat effektbehov, tillgänglig effekt, önskad temperatur och DUT, då är vi redo att gå vidare.

Här hittar du lösningar för både fossilfritt och utsläppsfritt 

Bästa praxis för att hyra fossilfri byggvärme

Ska energikällan ha status som fossilfritt kan den inte bestå av produkter från oljeproduktion. Vi står då kvar med elvärme, värmepump, biodiesel, biogas och flis/pellets. Nedan diskuterade vi de olika tillgängliga lösningarna.

1. Elpanna och elektriska värmeugnar

Elektriska värmeugnar, eller vattenburna elpannor, är de enklaste och billigaste lösningarna rent tekniskt. Här får vi mycket effekt per krona. Med ett enkelt användargränssnitt är detta en föredragen lösning i många fall.

En elektrisk värmeugn är väldig kompakt, lätt att flytta och flera kan placeras i byggnaden för att sprida strömanslutningen/behovet. Vanligtvis får en cirka 20KW ugn med eluttag på 32A, 400v/3ph/50hz. Dessa är prisvärda att hyra och lätta att använda.

En elpanna är kompakt och kan erbjuda stor kraft med ett litet fotavtryck. Den lyckas producera traditionell 80/60 vilket är en fördel som utrymmesbehov när värmen är mindre. Q = k * A * LMTD

En elpanna består huvudsakligen av värmestavar och en kontrollpanel. Värmeproduktionen är inte beroende av utomhustemperaturen då vi använder t.ex. luft-till-luft och luft-till-vatten värmepump. Detta är en väsentlig fördel du måste ta med i bedömningen.

Hyr fossilfri elpanna för byggvärme från Energy Rent AS

Dessutom finns det inget behov av avfrostning, vilket i sin tur innebär färre felkällor och jämn temperatur. Vi brukar bygga mobila elpannor i containrar tillsammans med expansion, pumpar och andra nödvändiga tillbehör. Så vi levererar en komplett mobil elpanna.

Fossilfri vattenburen värme för uppvärmning

Vi beräknar 1kW förbrukning in är 1kW värme ut på elpannor och elektriska värmeugnar. Det som kan tala emot en renodlad ellösning är den senaste tidens höga elpriser och den stora strömförbrukningen.

2. Värmepump

Det finns många olika sätt att få värme. Vi pratar främst om luft-till-luft, luft-till-vatten och vatten-till-vatten värmepumpar. Begreppen säger något om hur vi absorberar och avger värme. Till exempel en luft-till-vatten värmepump fångar upp värme från luften och levererar den till varmvatten som går vidare till förbrukning.

Luft-till-luft värmepump

Den enklaste och mest använda värmepumpen är luft-till-luft. Den hämtar värme direkt från uteluften via en luftkyld kondensor och en luftkyld förångare. Sådana värmepumpar kan med fördel ställas in med förångaren i gengäld för att uppnå högsta möjliga COP.

Fördelen med denna värmepump är en kompakt enhet utan behov av vattenanslutning, ingen risk för läckage – och därmed förknippad risk för frostsprängning, kräver lite plats och är lätt att flytta. Ett mycket bra alternativ som fossilfri byggvärme.

Nackdelen är isbildning på förångaren vintertid då den kalla gasen byts ut mot utomhusluften och bildar is i lager vilket minskar prestandan. Värmepumpen kommer då att behöva avfrosta ca 10 minuter varje timme där den skickar ut varm luft för att smälta isen och kall luft till konsumenten.

Vi föredrar att använda luft-till-luft värmepumpar med elektrisk topplast, eller att det finns aktiva spjäll som skickar ut den kalla luften till omgivningen. Man vill inte att kall luft ska skickas in i byggnaden under avfrostningsprocessen.

Värmepumpen har en hyfsad verkningsgrad även om den inte riktigt når en vatten-till-vatten värmepump. Det beror på att när man har störst värmebehov är det som kallast ute, och minst värme att få därifrån. Därför kommer det alltid vara en fördel att ha tillgängliga topplaster för att säkerställa önskad effekt.

Hyr luft-till-luft värmepump för byggvärme

Luft-till-luft värmepumpar kräver lite kunskap för att komma igång, men kräver erfarenhet över tid för optimal drift. Å andra sidan kräver detta lite utrymme på platsen, och är lätt att flytta runt efter behov.

Luft-till-vatten värmepump

Följaktligen kommer en luft-till-vatten värmepump att ha en luftkyld kondensor och en vattenkyld förångare där man hämtar värmen från uteluften och värmer varmvatten. För att uppnå högsta möjliga COP kan maskinen placeras i retur från byggnaden.

Varmvattnet värms upp till cirka 50-55C och distribueras sedan till olika konsumtionskällor. Det som är lite speciellt med värmepumpar är att effekten anges nominellt, alltså vid ett givet område. Normalt kommer effekten att anges i enlighet med en given standard, t.ex. EuroVent.

Då anges effekten av t.ex. 30 / 35C varmvatten och + 7C omgivning, dvs nominell effekt. Det är just här som är en del av värmepumpens akilleshäl. De har låg effekt per krona mot till exempel elpannan och biobrännare. Dessutom blir den ett offer för kalla vinterdagar vilket gör att när man behöver som mest värme så finns det minst att hämta och aggregatet måste tinas med jämna mellanrum.

Hyr luft-till-vatten värmepump för byggvärme

En av fördelarna med en luft-till-vatten värmepump är att den kan paras ihop med topplaster som visas på bilden nedan. Detta har många fördelar, bl.a att vi inte behöver dimensionera värmepumpen för 100% av effektbehovet. Samtidigt har vi backup vid normal drift, samt att det balanserar ut temperaturen vid avfrostning av batteriet. Den har en hyfsad verkningsgrad, men når inte riktigt upp till en vatten-till-vatten värmepump.

Denna typ kräver viss kunskap och erfarenhet över tid för optimal drift, och kan även vara krävande för projektet vad gäller placeringsyta.

Vatten-till-vatten värmepump

Detta är den mest resurskrävande lösningen, ur projektets synvinkel, som antingen måste ha överskottsvärme, energibrunnar eller en extern källa som havsvatten. Normalt vill man använda energibrunnar som är lämpliga för ändamålet. Fördelen med en vatten-till-vatten värmepump är den stabila värmetillförseln.

Fossil byggvärme med vatten-till-vatten värmepump

Här måste man vara försiktig att inte lägga en för stor värmepump, eftersom det kommer att vara en riskfaktor för t.ex. energibrunn. Vidare är kraven inställda för värmeöverföringsvätskan som ska användas. Energy Rent har mycket god erfarenhet av Kilfrost GEO för användning i energibrunnar.

Värmeöverföringsvätska

Kräver mycket kunskap och erfarenhet över tid för optimal drift. Krävande för projektet vad gäller planering och placering.

3. Biopannor

Biopannor har vissa fördelar när vi börjar gå upp i effekt. De kräver lite ström och ger mycket effekt per krona, vilket i sin tur gör dem utmärkta för större projekt och vid akuta behov. Utrustningen levererar varmvatten upp till 90/70°C vilket gör den kompatibel med de flesta applikationer. Önskar du lägre temperaturer har vi tilläggsutrustning som mobila shuntar och värmeväxlare.

Vi kan leverera utrustning som bränner bioolja, biogas och pellets/flis, allt packat i kompletta mobila växlar för enkel användning. Dessa lösningar föredras av industri och större byggarbetsplatser som vill ha fossilfri byggvärme.

HVO100 är en typ av biodiesel som uppfyller EN15940-specifikationen.

Fossilfri byggvärme med bio-diesel

4. Service och underhåll av fossilfri byggvärme

Elpannor, biovärmesystem och värmepumpar behöver alla service. Det handlar om att kontrollera vätskor, pumpar, rör, ventiler och brännare för att nämna några.

Vi har ett brett nätverk i Sverige och finns tillgängliga för att rekommendera en bra servicepartner i ditt område. Vid en planerad eller oplanerad avstängning kan det vara fördelaktigt att hyra en tillfällig anläggning. Energy Rent hjälper dig gärna med fossilfri byggvärme till ditt projekt.

När det gäller elpannor utsätts dessa för smuts och korrosion på värmeelementen. Värmeöverföringsvätskan måste kontrolleras för att undvika läckage och effektminskning.

På värmepumpen är service och F-gas nyckelelement för att säkerställa stabil drift. Biopannor behöver regelbunden service och underhåll på brännare biodieselfilter etc. Vidare är det nödvändigt att leta efter läckor på både bränsleslangar och vattenslangar.

5. Transport av fossilfri byggvärme

Vår utrustning för fossilfri byggvärme är klar för snabb leverans vid överenskommen tid. Värmepumparna, elpannorna och biovärmesystemen är konstruerade för grov användning på byggplatser.

Transport av fossilfri byggvärme

Kompletta kontrollpaneler i ramar och containrar gör det lätt att flytta runt och vi har ett brett utbud av modulutrustning för fossilfri byggvärme redo att hyras.

Fossilfri värmeanläggning

Vi transporterar värmepumpar, elpannor och biosystem i hela Norden genom våra fraktpartners och kan alltid leverera mycket snabbt. Vår 24-timmarsjour finns där för dig när du behöver det.

6. Hyresavtal för fossilfri byggvärme

När du hyr av oss garanterar vi snabbast möjliga leverans och ett stort utbud av tillgänglig utrustning. Du kan också lägga till effekt med de modulära lösningarna för att ta hänsyn till ökade effektbehov eller säsongsvariationer.

Med ett hyreskontrakt försvinner också behovet av en stor investering och du kan fokusera dina resurser på driften. Hyresavtalet är flexibelt och kan sägas upp när som helst efter att bindningstiden är över. Skulle utrustningen du hyr ha problem finns vi snabbt på plats för att säkerställa vidare drift och vi kan byta ut maskinen mot en ny maskin från vårt lager vid problem med maskinen.

Image of a mobile waterborne fossil-free heating plant
Mobil vattenburen fossilfri värmecentral

7. Du har experterna bakom dig

Vårt team står redo att hjälpa dig med lösning, installation, drift och att hjälpa dig under hyresperioden. Nyckelpersonal hos oss har utbildning inom kylteknik, certifiering av gastekniker II och ångcertifikat.

Vår utrustning har till stor del fjärrövervakning med uppsättning av larm och snabb respons om olyckan skulle vara framme. Vi kan även bistå med operationer om det finns önskemål.

Kontakta oss för att hyra fossilfri byggvärme anpassad efter dina behov.

24/7/365
Teknisk support 24/7 365
Utsändning av utrustning
Levererar till hela Europa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna och uppdateringarna från Energy Rent

Är det bråttom?

Vi är tillgängliga och kan leverera inom 24 timmar. Du behöver inte oroa dig för installation, det fixar vi.

Ring oss på+47 51 68 88 68

Osäker på vad du behöver?

Vi har lång erfarenhet, och våra skickliga experter hjälper dig att hitta rätt lösning.