Hoppa till huvudinnehålletRing ossTillgänglig 24/7/365

Fossilfri byggvarme på byggeplasser

Fossilolja är en energikälla som används för att värma på byggarbetsplatser. Det är en form av råolja som har bildats genom förfall och transformation av döda djur och växter över långa perioder och under högt tryck och temperaturer. Fossilolja kan användas för att producera bränsleolja, naturgas och andra fossila bränslen som används för uppvärmning.

Bränsleolja är den vanligaste formen av fossilolja som anvånds för uppvärmning på byggarbetsplatser. Det är en förångad form av olja som bränns för att producera värme. Det är en mycket rik energikälla, men det är också en av de mest skadliga för miljön, eftersom det frigör stora mängder koldioxid och andra klimatgaser vid förbränning.

Naturgas är en annan form av fossilolja som används för uppvärmning på byggarbetsplatser. Det är en förångad form av olja som består av en blandning av hydrokarboner, såsom metan och propan. Det är en mycket energirik källa, men det är också en potentiellt farlig källa eftersom den är explosiv och kan orsaka skada om den behandlas fel.

Som du ser är fossilolja en vanlig energikälla för uppvärmning på byggarbetsplatser, men det är också en källa som har stora negativa effekter på miljön och kan vara farlig att använda. 

Förbud mot olja på byggarbetsplatser från 1 januari 2022

Från och med 1 januari 2022 är det förbjudet att använda fossilolja för torkning och uppvärmning på byggarbetsplatser.

I bedömningarna som har gjorts uppskattas att förbudet kan reducera utsläpp av klimatgaser med ungefär 85 000 ton CO2 per år fram till 2030. Det motsvarar utsläpp från cirka 42 500 fossilbilar årligen.

Innan förbudet kom, var det vanligt att använda fossilolja (mineralolja) för tillfällig uppvärmning och torkning på byggarbetsplatser, ofta i form av varmepannor som brände diesel.

Uthyrning av mobil fossilfri byggvärme

Fossilfria byggplatser

Fossilfri byggnadsvärme är en metod att ge värme till byggnader utan att använda fossilbränslen som fyringsolja eller naturgas. Det betyder att teknologierna och energikällorna som används för att ge värme måste vara förnybara och miljövänliga.

Ett sätt att uppnå fossilfri byggnadsvärme är att använda solenergi. Solcellspaneler kan installeras på taket av en byggnad för att omvandla solstrålarna till el. Denna energi kan bland annat användas för att driva värmepumpar och värma upp vatten. Det här är en miljövänlig och kostnadseffektiv metod, eftersom solenergi är förnybar och gratis att använda.

En annan metod för att ge fossilfri byggvärme är att använda förnybart biodrivmedel. Detta kan innebära att man använder ved eller pellets gjorda av träd, gräs eller annat biologiskt material som bränns för att skapa värme. Det här är också en miljövänlig metod eftersom det biologiska materialet kan återvinnas och användas på nytt, samtidigt som behovet av fossilbränsle minskar.

En tredje metod för att uppnå fossilfri byggnadsvärme är att använda värmepumpar. Dessa enheter använder elektrisk energi för att göra luft, vatten eller jord till värme, som sedan kan användas för att värma byggnader. Det här är en miljövänlig metod eftersom det inte används fossilbränsle, och det kan också vara kostnadseffektivt eftersom det kan använda förnybar el.

Fossilfri byggnadsvärme är viktigt för att minska utsläpp av koldioxid och andra klimatgaser, som bidrar till global uppvärmning. Genom att använda förnybara energikällor kan du minska beroendet av fossilbränsle, samtidigt som du bidrar till en mer hållbar framtid.

Implementering av fossilfri byggvärme kan dock innebära utmaningar

Det kan kräva investeringar i teknik och utrustning, samt förändringar i byggnader. Den största utmaningen kan vara kostnaderna för att byta ut all befintlig utrustning mot ny fossilfri utrustning.

Vi har stor kompetens inom området och flera års erfarenhet av fossilfria lösningar, både för uppvärmning och torkning. Vi har ett stort uthyrningslager och kan hjälpa till att anpassa lösningar som täcker ditt behov.

Uthyrning av mobil fossilfri byggvärme

Hyra midlertidig fossilfri byggvärme

Det finns flera fördelar med att hyra fossilfri byggvärme.En av de största fördelarna är att det bidrar till att minska utsläpp av koldioxid och andra klimatgaser. Genom att använda förnybara energikällor för att ge värme, kan du minska beroendet av fossilbränslen och bidra till en hållbar framtid.

En annan fördel med att hyra fossilfri byggvärme är att det kan vara kostnadseffektivt. Vissa förnybara energikällor, som solenergi och biodrivmedel, är gratis att använda och kan bidra till att minska uppvärmningskostnaderna. Värmepumpar kan också vara kostnadseffektiva, eftersom de kan använda förnybar el för att producera värme.

En annan anledning att hyra fossilfri byggvärme är att det kan vara enkelt och praktiskt. Vi levererar och installerar utrustningen och sköter allt underhåll. Detta gör det enkelt för byggnadsägaren att använda tekniken utan att behöva oroa sig för detaljerna.

Mobil kyla för uthyrning
Transport av värmepump

Support 24/7/365

Vi är tillgängliga dygnet runt och hjälper gärna till att skapa en utsläppsfri byggplats som följer lagar och förbud mot användning av mineralolja för uppvärmning av byggnader på norska byggplatser!

24/7/365
Teknisk support 24/7 365
Utsändning av utrustning
Levererar till hela Europa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna och uppdateringarna från Energy Rent

Är det bråttom?

Vi är tillgängliga och kan leverera inom 24 timmar. Du behöver inte oroa dig för installation, det fixar vi.

Ring oss på+47 51 68 88 68

Osäker på vad du behöver?

Vi har lång erfarenhet, och våra skickliga experter hjälper dig att hitta rätt lösning.