Hoppa till huvudinnehålletRing ossTillgänglig 24/7/365

Fossilfri byggarbetsplats

Fossilfri byggarbetsplats – Strängare krav

Framtiden är fossilfri byggarbetsplats! Den traditionella byggarbetsplatsen använde anläggningsmaskiner och lösningar för uppvärmning som använder fossila energikällor. Med strängare miljökrav för det bästa för både människor och naturen kom även krav på klimatvänliga åtgärder inom bygg- och anläggningsbranschen.

Byggarbetsplatserna i Norge använde i stor utsträckning fossila energikällor för uppvärmning fram till förbudet mot fossil eldningsolja från 1 januari 2022. Bygg- och anläggningsverksamheten står för en stor andel av utsläppen av växthusgaser på nationell nivå, detta måste minskas genom användning av klimatvänliga alternativ.

Fossilfri Byggvarme
Fossilfri byggvarme fra Energy Rent AS

I första hand har regeringen infört ett förbud mot byggvärme drivet med diesel, och så småningom ska alla byggarbetsplatser bli helt utsläppsfria. Men vad är skillnaden mellan en fossilfri byggarbetsplats och en utsläppsfri byggarbetsplats, och vilka alternativ finns det egentligen till fossila energikällor?

Biobränslen (bioolja och biogas) samt pellets är förnybara energikällor som med dagens teknik effektivt kan tas i bruk. Dessutom kan man fortsätta använda propan för uppvärmning fram till kravet på utsläppsfritt träder i kraft, i de flesta stora städer från 2025.

Fossilfri teknologi

En fossilfri byggarbetsplats ska använda maskiner som inte släpper ut växthusgaser, men kan använda hållbar bioenergi och biodrivmedel. Lösningar för uppvärmning kan förutom elektricitet och biobränslen använda pellets, fjärrvärme, jordvärme och värmepumpar, eller väte – som ännu inte är kommersiellt tillgängligt.

Tillgången på denna teknologi varierar, men oavsett var i Norge man befinner sig är det möjligt att uppfylla kraven på en fossilfri byggarbetsplats. Om man ska använda helt utsläppsfria energikällor måste man idag vända sig till elektricitet, fjärrvärme och liknande. Men specifikationerna är många och kraven är stränga – då är det bra att be om hjälp från experter.

Uthyrning av mobil värmeväxlare till industri.
Utsläppsfri värme via värmeskiftare från Energy Rent AS

Utsläppsfri eller fossilfri?

Framtidens byggarbetsplats ska vara utsläppsfri, och med tiden kommer det att införas lagstadgade krav på användning av utsläppsfria energikällor i bygg- och anläggningsverksamhet. Det kräver tillgång till utrustning och maskiner som kan göra jobbet effektivt, och även om det finns många alternativ är det klokt att utvärdera de olika lösningarna för att hitta den bästa lösningen för varje projekt.

Fossilfri byggarbetsplats – Miljövänlig byggvärme

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man ska välja rätt lösning för fossilfri byggvärme. Man måste veta vad behovet är, ytan och planlösningen, hur mycket ström man har tillgängligt, och man måste väga in utetemperatur och önskad temperatur inne. Att dimensionera rätt är avgörande för effektivitet, både ekonomiskt och miljömässigt.

I denna artikel har vi samlat det man bör tänka på när man övergår till fossilfri byggvärme.
Ett exempel på vattenburen värme till fossilfri byggarbetsplats är en mobil värmesenhet med bioolja som kopplas till tillfälliga konvektorer, fläktar och rör. Med en central enhet kan man säkerställa effektiv drift, där man slipper gå runt för att flytta på utrustning allteftersom man kommer vidare i projektet.

Fossilfri byggarbetsplats – Biogas

Traditionella kokverk har i stor utsträckning konverterats till att använda bioolja. Det är positivt för miljöräkenskapen, men det har också bidragit till att priset på biooljan har skjutit i höjden. Här kommer biogas in som ett alternativ – med lägre råvarupris än bioolja, ökad tillgänglighet i Norge, och enkel konvertering på LPG-utrustning.

Biogas bildas av organiskt material som bryts ned utan syre. I Norge finns det flera produktionsanläggningar, och marknaden utvecklas ständigt med nya resurser som används för produktion.

Image of a mobile waterborne fossil-free heating plant
Miljövänlig mobil värmecentral

I dag finns det många aktörer i landet som har börjat använda biogas, ofta för tungtransport eller kollektivtrafik. Men även bygg- och anläggningsindustrin har börjat se möjligheterna – särskilt där det inte finns tillgång till elektricitet i början av projekt. Dessutom finns det ökade avgifter på utsläpp av växthusgaser, medan biogas är avgiftsfri.

Speciellt större byggarbetsplatser som önskar uppvärmning till fossilfri byggarbetsplats kan ha stor nytta av biogas. Med hjälp av mobila värmecentraler som använder biogas kan man få snabb tillgång till uppvärmning till ett fördelaktigt pris.

Dagens lösningar utvecklas med effektivitet i åtanke, där man får miljövänlig utrustning som också effektiviserar och förenklar byggprocessen. Att använda sig av fossilfria energikällor på byggarbetsplatsen bidrar till att driva utvecklingen i rätt riktning – mot en miljövänlig och framåtlutad bransch.

24/7/365
Teknisk support 24/7 365
Utsändning av utrustning
Levererar till hela Europa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna och uppdateringarna från Energy Rent

Är det bråttom?

Vi är tillgängliga och kan leverera inom 24 timmar. Du behöver inte oroa dig för installation, det fixar vi.

Ring oss på+47 51 68 88 68

Osäker på vad du behöver?

Vi har lång erfarenhet, och våra skickliga experter hjälper dig att hitta rätt lösning.