Hoppa till huvudinnehålletRing ossTillgänglig 24/7/365
Värmepump monterad på taket hos kunden.

Värmepumpe för lägre energikrav

Minska energibehovet i byggnader med en mobil värmepump

En värmepump kan minska energibehovet med 40 till 80% jämfört med ett värmesystem baserat på fjärrvärme, bioenergi eller el.

Med dagens höga elpriser för olika energikällor i Norge är en värmepump den mest lönsamma lösningen för uppvärmning.

 

Ett bra energiutnyttjande ger direkta ekonomiska fördelar.

Enligt SSB står det norska byggnadsbeståndet för 42% av energianvändningen i Norge.

Ett bra energiutnyttjande handlar om att minska det totala behovet av att köpa energi under hela året. En bra princip är att först försöka minska energibehovet, och sedan leta efter lösningar för att producera energi lokalt.

En värmepump är en förnybar energikälla som hämtas från omgivningen. Den får värme från bland annat luft eller vatten och kan producera 3 gånger mer värmeenergi än den använder el. Detta ger betydligt lägre energikostnader än att till exempel använda direkt elvärme.

När du använder en värmepump har du en energibesparingspotential på mellan 10-50% av värmeenergin. Energi för uppvärmning av varmluft kan reduceras med upp till 85% genom att använda värmeåtervinnare.

 

Mobila värmepumpar

Vi på Energy Rent har mobila värmepumpar för snabb och effektiv leverans och installation. Vi har både vatten till vatten, vatten till luft, luft till vatten och luft till luft värmepumpar.

Med över tio års erfarenhet av värme, kyla och ventilation har vi på Energy Rent den kompetens som behövs för att anpassa olika kundkrav, och leverera utrustning efter kundens behov.

 

Kostnadseffektiva energiåtgärder i befintliga byggnader.

Potentialen för energibesparingar är störst inom byggnadskategorierna kommersiella byggnader, kontorsbyggnader, skolor samt lätt industri och verkstäder. Det beror på att dessa byggnadstyper utgör de största användbara ytorna.

Hörselutredningen drar slutsatsen att den åtgärd som har störst potential är att installera en värmepump. Installation av värmepump kan ge en energibesparing på 3,3 TWh för befintliga kommersiella byggnader.

 

Långsiktiga åtgärder för att minska energianvändningen

Att minska energianvändningen i kommersiella byggnader kan vara krävande, dyrt och tidskrävande. Det är nu fler och fler som går ut med olika åtgärder för att möjliggöra nedskärningar av energianvändningen.

Kommundirektören i Sola kommun uppmuntrar till mer långsiktiga åtgärder som kan minska energianvändningen i statliga lokaler. Han använder exempel som värmeanläggning baserad på spån eller briketter, och luft-till-luft och vätska-till-vatten värmepumpar.

Kommundirektören föreslår installation av värmepumpar i flera kommunala byggnader. Han menar att energibehovet för uppvärmning kan minska med upp till 60% genom att installera värmepumpar.

Vi på Energy Rent kan snabbt och effektivt installera en mobil värmepump, som kan hjälpa till att värma upp kalla dagar och kyla ner varma dagar.

 

Våra mobila värmepumpar

Mobil värmepump VP85 LL

VP85 LL är speciellt utvecklad för att fungera som fossilfri byggnadsvärme. Aggregatet är en luft till luft värmepump. Den har integrerad topplast, avancerad avfrostning och möjlighet till frisk luft. Kan användas för både värme, kyla och ventilation. Värmepumpen har möjlighet till friskluft.

Mobil värmepump VP100 LV

VP100 LV har utvecklats främst för att fungera i tillfälliga projekt. Detta är en luft till vatten värmepump. Aggregatet är kompakt vilket gör den mobila värmepumpen VP100 LV flexibel. Aggregatet kommer med en integrerad pump och kan användas för både värme och kyla.

Mobil värmepump VP150 LV

VP150 LV har utvecklats främst för att fungera i tillfälliga projekt. Enheten är kompakt vilket gör den flexibel. Kan användas för både värme och kyla. Enheten är en perfekt matchning med PU70EL.

Mobil värmepump VP160 VV

VP160 VV har utvecklats främst för att fungera i tillfälliga projekt där kunden håller energibrunnar till sitt förfogande. Enheten är kompakt och byggd i en container, vilket gör VP160 VV robust och pålitlig. Kan användas för både värme och kyla.

RT 50Rooftop LL

RT 50 Rooftop är ett mobilt luft-till-luft luftkonditioneringssystem. Enheten har utvecklats främst för att arbeta i tillfälliga projekt, och lämpar sig mycket väl för användning i hallar. Enheten är kompakt och byggd på en styv stålram, vilket gör RT 50 Rooftop robust och pålitlig. Rooftop kan användas för både värme och kyla.

Lång erfarenhet av värme och kyla

Vi på Energy Rent har över tio års erfarenhet av att hyra mobila värmepumpar. Vi har hög teknisk erfarenhet inom området, och flera duktiga proffs som kan hjälpa dig att skräddarsy rätt lösning för dina behov.

Du får även ett professionellt team i ryggen som bistår hela vägen med teknisk förberedelse, montering och rivning. Nästan all vår utrustning har fjärrövervakning med larm uppsatta, så att vi snabbt kan reagera om en olycka är framme. Vi kan även driva anläggningen om du behöver detta, genom ett driftavtal.

Kontakta oss via telefon, mail eller chatt för ett oförpliktande samtal och ett erbjudande anpassat efter dina behov.

24/7/365
Teknisk support 24/7 365
Utsändning av utrustning
Levererar till hela Europa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna och uppdateringarna från Energy Rent

Är det bråttom?

Vi är tillgängliga och kan leverera inom 24 timmar. Du behöver inte oroa dig för installation, det fixar vi.

Ring oss på+47 51 68 88 68

Osäker på vad du behöver?

Vi har lång erfarenhet, och våra skickliga experter hjälper dig att hitta rätt lösning.