Hoppa till huvudinnehålletRing ossTillgänglig 24/7/365

Kemisk rengöring av värmesystem

Kemisk rengöring av värmesystem är en kritisk underhållsuppgift som säkerställer optimal drift av både nya och äldre värmesystem. Processen innebär att smuts, korrosionspartiklar och andra föroreningar som kan ha ackumulerats i systemet tas bort. Denna rengöring är inte bara avgörande för att upprätthålla systemets effektivitet, utan även för att förlänga dess livslängd och minska energikostnaderna.

Nya värmesystem
Det är vanligt att nya värmesystem monteras utan att rengöras innan de tas i bruk. Smuts och partiklar kan komma in i rören och utrustningen under installationen.
Om värmesystemet inte rengörs kan dessa partiklar bli kvar och föras runt av vattenflödet.
Små partiklar kommer att fungera som sandpapper och kan orsaka både erosion och korrosion samt driftsproblem på pumpar och annan utrustning.


Dessutom kan partiklar samlas där massflödet är inskränkt, som i värmeväxlare. Om det blir en ackumulering av partiklar i värmeväxlare kan detta leda till högre tryckförlust, sämre värmeöverföring och slutligen ökade driftskostnader.

Äldre värmesystem
För äldre värmesystem är utmaningarna ofta mer komplexa. Med tiden kan följande problem uppstå:

  • Scaling: Hårt vatten och höga temperaturer kan leda till kalkbildningar i rörsystemen, vilket minskar effektiviteten.
  • Korrosionspartiklar och biofilm: Dessa ackumuleras över tid och kan blockera flödet eller skada systemkomponenter, vilket leder till ineffektivitet och potentiellt kostsamma reparationer.
  • Dålig ekonomi och driftsproblem: Utan regelbundet underhåll kan driftskostnaderna öka avsevärt.

Innan kemisk rengöring påbörjas utförs en noggrann besiktning av systemet, och mediet analyseras i ett laboratorium för att bestämma den mest effektiva rengöringsmetoden.

Kemisk rengöring av specifika komponenter
Vi utför kemisk rengöring för en rad system, inklusive:

  • Värme- och kylsystem: Optimerar drift och energiförbrukning.
  • Värmeväxlare: Förbättrar värmeöverföring och minskar tryckförlust.
  • Torrkylare: Upprätthåller effektivitet och förlänger livslängd.

Varför välja oss för kemisk rengöring?
Vårt team av specialister har omfattande erfarenhet och använder de senaste metoderna för kemisk rengöring. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar baserade på ditt systems specifika behov och säkerställer att arbetet utförs med minimalt driftsavbrott.

Kontakta oss
Osäker på om ditt värmesystem behöver kemisk rengöring? Kontakta oss för ett icke-bindande samtal och besiktning. Låt oss hjälpa dig att upprätthålla ett effektivt och problemfritt värmesystem.

24/7/365
Teknisk support 24/7 365
Utsändning av utrustning
Levererar till hela Europa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna och uppdateringarna från Energy Rent

Är det bråttom?

Vi är tillgängliga och kan leverera inom 24 timmar. Du behöver inte oroa dig för installation, det fixar vi.

Ring oss på+47 51 68 88 68

Osäker på vad du behöver?

Vi har lång erfarenhet, och våra skickliga experter hjälper dig att hitta rätt lösning.