Hoppa till huvudinnehålletRing ossTillgänglig 24/7/365
Uthyrning av tillfällig kylning

Hyra kyla

Hyra kyla – mobil kyla för uthyrning

Skräddarsydda lösningar för tillfällig kylning

Uthyrning av tillfällig kyla

Varmt välkommen till oss på Energy Rent – din personliga leverantör av tillfällig kyla! Vare sig du kontaktar oss i egenskap av privatperson eller företag har vi expertisen, utrustningen och framför allt utbudet av kylmaskiner för att kunna skräddarsy en lösning. Just för dig.

Sedan 2008 har vi tillhandahållit kvalitativa kylanläggningar för ishallar, kontorsbyggnader, sjukhus, lagerlokaler m.m. Vårt utbud av kylmaskiner omfattar luftkonditionering, värmeväxlare, luftbehandlare, torrkylare och samt tillbehör till dessa. Oavsett vad som passar dig bäst strävar vi efter att leverera anläggningen 24 timmar efter din beställning. Vi hjälper såklart till med monteringen och integreringen med befintliga system eller infrastruktur. Hör av dig!

Här finner du våra kylmaskiner att hyra

Varför hyra mobil kyla?

När du hyr tillfällig kyla hos oss på Energy Rent får du experthjälp med kylningen din verksamhet behöver. Att ta sig an ett sådant projekt själv kan innebära ödesdigra konsekvenser, i materialkostnad såväl som i brandrisk. Det är viktigt att faktorer som kylvätska, korrekt underhåll och dimensionering i samband med installationen fungerar som det ska. Med vår mångåriga erfarenhet kan vi garantera att den temporära installationen blir väl utförd.

Samtliga av våra produkter blir kontinuerligt besiktigade efter användning, hittar vi ett fel, åtgärdar vi det direkt. Miljöstandarden är också hög, då samtliga av våra objekt är energieffektiva och använder miljövänlig värmeöverföringsvätska. 

Intresserad? Tveka inte att höra av dig!

När du hyr tillfällig kyla hos oss på Energy Rent får du experthjälp med kylningen din verksamhet behöver.

Bästa praxis när du ska hyra kyla

För att beräkna den nödvändiga effekten finns det flera faktorer som måste beaktas. Här är det användbart med information om önskad temperatur antingen i ett rum eller på isvattnet, effekt (om detta är beräknat), flöde, storlek på rummet och i vilket material denna består av för att uppskatta u-värde/isoleringsvärde. Detta är bra indikatorer för att beräkna effektbehovet.

Här kommer olika applikationer att ha olika krav och behov. Exempelvis kommer ett datacenter eller serverrum ofta behöva en temperatur på runt 20 grader för att säkerställa gynnsamma förhållanden för teknisk utrustning, med tillhörande luftfuktighet. Ett kyl- och frysrum kommer att behöva utrustning anpassad till de låga temperaturerna då isvattnet från kylmaskinerna blir -10, och lägre, för att säkerställa en rumstemperatur från några grader och nedåt.

För kylar och frysar är avfrostning också nödvändig för att avlägsna isbildningar på fläktarna som tillför kall luft i rummet. Vår mobila utrustning är här lämplig för uthyrning av kylning för akuta och kortsiktiga behov. Om man ska kyla ett tält eller en hall blir det ofta dåliga isoleringsvärden, därför är en hög luftmängd att föredra. Man kan köra återcirkulerad luft för maximal kyleffekt, eller kombinera med friskluftstillförsel.

För VVS kommer det ofta bara att finnas behov av isvatten där övrig infrastruktur finns. Då kan du hyra kyla av oss i form av kylmaskin.

Vad ska man tänka på när man hyr kyla?

Att hyra kyla är relevant i många olika scenarier. Oavsett om det är ett akut behov vid ett plötsligt avstängning, eller en mer planerad operation, är det bra att vara medveten om att du kan hyra kylning från Energy Rent.

Teamet nedan har under många år hjälpt våra kunder att behålla produktionen, sänka kostnader och leverera högre kvalitet.

1. Kylmaskinen

Kylmaskinen är själva hjärtat i processen. En kylmaskin består huvudsakligen av en kompressor, förångare, kondensor, köldmedium och expansionsventil. Detta är tryck- och temperaturskillnaden som används i en kylprocess.

Värme tas upp från omgivningen via förångaren som håller ett lägre tryck, och köldmediet komprimeras upp – och ut i kondensorn. Kondensorn avger den absorberade värmen via högre tryck och temperatur.

I kondensorn förvandlas gasen till en vätska, därav namnet kondensor. När all gas har ändrats till vätska vill man underkyla vätskan lite innan den träffar expansionsventilen. Ovanför expansionsventilen sjunker trycket, och ju lägre tryck desto lägre temperatur. Det låga trycket genereras av kompressorns sugsida.

Energy Rent - din personliga leverantör av tillfällig kyla!

Olika typer av mobil kyla

Det finns många olika sätt att driva den kalla processen. Vi pratar främst om luft-till-luft, luft-till-vatten och vatten-till-vatten kylmaskiner. Termerna säger något om hur vi absorberar och avger värme. Till exempel har en luft-till-luft kylmaskin en luftkyld kondensor och en luftkyld förångare.

Följaktligen kommer en luft-till-vatten att ha en luftkyld kondensor och vattenkyld förångare, även kallad en isvattenmaskin. Kallt vatten, eller isvatten, produceras då. Det som är lite speciellt med kylmaskiner är att effekten anges nominellt, vilket betyder vid ett givet område.

Normalt kommer effekten att anges enligt till exempel en given standard. EuroVent. Då anges effekten till 7/12C isvatten och 35C omgivande, dvs nominell effekt.

Utmaningen börjar när vi har ett projekt där kunden behöver 100kW effekt vid -10C isvatten. Här kan utmaningar uppstå om endast en kylmaskin med 100kW nominell effekt används.

Bild av ett kylanläggning hos kund

Nominell eller verklig kylprestanda

En tumregel säger att för varje grad du sänker förångningstemperaturen sjunker effekten med runt 3%. Det betyder att en 100kW kylmaskin producerar nästan hälften vid -10C isvatten. Det är viktigt att dimensionera för rätt effekt så att du både säkerställer tillräckligt med effekt, men också inte överdimensionerar och sliter ut utrustningen på kort tid. Till exempel start och stopp förkortar livslängden på kompressorerna/kylmaskinen avsevärt och därför bör den klara variationen i verklig belastning.

Här kan hyrning av kylning vara ett bra alternativ där denna osäkerhet inte läggs på dig som kund. Vi bistår med både design och justeringar och vi kan enkelt byta maskiner om det skulle behövas.

Placering av tillfällig kyla

Placering av tillfällig kyla

Tittar man på permanenta kylanläggning så är själva kylmaskinen ofta inte så stor, men tillbehör och rör tar upp betydligt mer plats. Om du väljer att placera kylanläggningen inomhus måste du helst ha torrkylare utomhus, eller växlare som alternerar med annan källa, till exempel havsvatten. Det är processer som tar lång tid att designa, producera, installera och sätta i drift.

Om anläggningen är kritisk för driften vill man ofta testa anläggningen innan man överlämnar den till en lastbank. Då kan ett mobilt lastbanksvärmecentral vara ett bra alternativ att hyra för att göra detta. Man bör också överväga behovet av redundans för oförutsedda stopp i anläggningen och fortsätta att arbeta vid anläggningen.

Detta är något vi själva värdesätter där vi driver redundans på våra anläggningar för kunder så långt det är möjligt. Även här är våra maskiner KM170 ett prisvärt alternativ med 2 oberoende kylkretsar och 4 kompressorer.

Ett mobilt anläggning kan startas snabbt när utrustningen är färdigtestad och klar att användas. Dessutom har vi alla möjliga tillbehör som flexibla slangar, bufferttankar, pumpar, shuntar och mycket mer för snabb installation och drift.

Faktum är att vi i de flesta fall kan vara i drift inom 24 timmar efter beställning!

2. Värmeöverföringsvätskan

Som namnet antyder måste värmeöverföringsvätskan överföra värme. Det finns två ställen i kylprocessen ovan där värme överförs; en i förångaren och den andra i kondensorn.

Det är viktigt att ha kontroll över värmeöverföringsvätskan för att undvika driftsproblem och säkerställa optimal effekt. Till exempel är pH, lukt och färg bra indikatorer på tillståndet för detta. För permanenta anläggningar kan det vara tillrådligt att ha ett årsintervall för kontroll, samt att skicka vätskan till labbet för testning och eventuella korrigeringar i inhibitorpaketet kan göras.

Dålig vätska kan leda till korrosion på metall eller packningar, eller beläggningar i rör och växlare. Detta leder i sin tur till läckor, felaktiga komponenter och dålig effekt- och energieffektivitet.

GEO væske

Vi tar miljön på allvar

Vi på Energy Rent är måna om miljön. I detta sammanhang använder vi så långt det är möjligt miljövänlig högeffektiv värmeöverföringsvätska i alla våra uthyrningsprojekt. Här kan du läsa mer om den högeffektiva värmeöverföringsvätskan Kilfrost GEO.

När vi väljer värmeöverföringsvätska påverkar detta kyleffekt, tryckfall, pumpar etc. För att ha kontroll över dimensioneringen kommer vi alltid att beräkna kyleffekten och pumparna utifrån kunskap om vilken typ av värmeöverföringsvätska vi ska åka att använda. Om du ska hyra kylning av oss kommer vi att be dig om nyckelinformation för att leverera ett system anpassat efter dina behov.

3. Dimensionering av pumpar

I ett vattenburet anläggning spelar cirkulationspumparna en central roll för att allt fungerar som det ska. Nödvändiga hänsyn till flöde, värmeöverföringsvätska, korrekt reglering och motstånd, som pumpen måste övervinna, är nyckelfaktorer. Pumpen kan ställas in på/av eller styras med till exempel en frekvensomformare.

Vi anpassar det mobila kylanläggningen till ditt befintliga system, och gör tryckfalls beräkningar på både det tillfälliga systemet och kundsystemet, om vi ansluter till detta.

Sedan 2008 har vi tillhandahållit kvalitativa kylanläggningar för ishallar, kontorsbyggnader, sjukhus, lagerlokaler m.m.

Viktigt med korrekt information

Information som dimensioner på rör, längder, ventiler och annan information är viktig information för att säkerställa ett väl fungerande anläggning. Här beräknar vi flöde och mottryck så att effekten passar ihop med kylmaskinerna. En kylmaskin ska ha ett konstant flöde, och får till exempel inte strypas igen med en shuntventil. Du kan lösa detta på flera sätt, med bufferttank, värmeväxlare eller bypass.

När du har en överblick över systemet som helhet och det beräknade tryckfallet måste en lämplig pump tas bort. En pumpkurva används som underlag för val och man måste även ta hänsyn till tillgänglig effekt, utrymme och leveranstid. Vid justering kommer det att vara mycket viktigt att säkerställa god ventilation av anläggningen, ha bra sug på pumpen och att slå så nära pumpkurvan som det är tänkt.

Bilde av pumpe kurv

Case

x meter med 4”, effekt krävs. Beräknar flöde och tryckfall och tar bort pumpen efter detta.

Denna pump lyckas röra sig ca. 18m3/h med ett mottryck på 4 bar, medan det är mest energieffektivt med 35m3/h och 3 bar mottryck (40% etylenglykol / 60% vatten). För att uppfylla önskad driftsparameter kan man använda ett verktyg som frekvensomformare, ventiler och manometer.

Går anläggningen utan buller, läckor och på den beräknade effekten, samtidigt som du uppnår det resultat du önskar, då är du långt ifrån. Pumpen är beroende av goda förhållanden såsom positivt sugtryck (ofta 1bar) och rätt dimension på röret anslutet till pumpens sugsida. Pumpkurvan avläses med flöde och tryck i korrelation.

4. Dimensionering av värmeväxlare

Värmeväxlare används i kylanläggningar för att separera olika medier från varandra och säkerställa god kylning. Det kan vara vatten, glykol, havsvatten, köldmedier och mycket mer. Värmeväxlare utsätts för smuts då de fungerar som ett finmaskigt filter i systemet. Därför bör man använda ett filter, rengöra systemet väl före användning och ha kontroll över värmeöverföringsvätskan i systemet.

Det är mycket viktigt att köra de två sidorna mot varandra i motström för att säkerställa optimal överföring av temperaturen. Detta ger största möjliga överföringstid med största möjliga temperaturskillnad. Värmeväxlare varierar i storlek, material och effekt efter behov, och ju mindre temperaturskillnad som önskas mellan de två medierna, desto större och dyrare värmeväxlare behövs.

Uthyrning av mobil värmeväxlare till industri

Akta dig för låg LMTD

Till exempel kommer en LMTD på 2, det vill säga en temperaturskillnad mellan vätskan på sidorna 1 och 2, på 2 grader att vara betydligt mindre i storlek än om man ville ha en LMTD på 1 grad/kelvin.

Låt oss visa en enkel beräkning med ett kylsystem som kör in glykolblandning på 5/10 grader i värmeväxlaren, och å andra sidan vill ha ett vatten på 7/12 grader.

Detta ger en LMTD på 2 grader/Kelvin, och om man till exempel vill ha en LMTD på 1 grad så är en tumregel att värmeväxlarens yta fördubblas och därmed även priset.

Krav på leverans av exakt temperatur

Om du vill ha en exakt temperatur, som vi upplever med exempelvis vattenbruk/fiskodlingar, kan det vara en bra idé att köra en shunt för att uppnå detta. Vi har alla tillbehör som säkerställer snabb drift av anläggningen; värmeväxlare, flexibla slangar, shuntar, ackumulatortankar, lufthanterare, torrkylare, expansion, pumpar och mycket mer.

5. Service och underhåll av mobil kyla

I ett kylanläggning är service mycket viktigt, vilket inkluderar kontroll av vätskor, pumpar, rör, ventiler och kylmaskiner.

Fråga oss om du behöver en bra servicepartner i ditt område. Vi har ett brett nätverk i Sverige som kan göra detta. Vid ett planerat eller oplanerat driftstopp kan det vara fördelaktigt att hyra en tillfällig anläggning, Energy Rent hjälper dig gärna att hyra kylning till ditt projekt.

Vårt utbud av kylmaskiner omfattar luftkonditionering, värmeväxlare, luftbehandlare, torrkylare och samt tillbehör till dessa.

Vi säkerställer driften

På kylmaskinen krävs service och F-gas för att säkerställa driften. Större reparationer och byte av komponenter eller maskiner kan också bli nödvändiga, för att inte glömma de olika köldmedier som fasas ut och måste ersättas av nya typer med bättre GWP (Global warming potential). Då kan du hyra kylning av oss för att säkerställa driften.

När det gäller torrkylare och kyl-/frys coil utsätts dessa för smuts på ut- och insidan av batteriet/radiatorn. Utvändigt ska de tvättas med lågt tryck och hållas rena medan det på insidan är värmeöverföringsvätskan som ska kontrolleras för att undvika läckage och effektminskning.

Skulle en torrkylare gå sönder och behöva bytas ut eller repareras kan det vara till hjälp att hyra en mobil torrkylare eller kyl/frys coil från Energy Rent. Nya anläggningar bör rengöras noggrant före driftsättning för att få bort olja och metallrester från produktionen. Vi kan bistå med kemisk rengöring på både nya och gamla anläggningar.

6. Transport

Vår kylutrustning är redo för uttryck och kommer efter provning och besiktning att skickas direkt till bilen som levereras till dig på avtalad tid. Kylanläggningen kan skickas till egen bil för snabb leverans, eller styckegods för billigaste fraktkostnad.

Mobil kyla för uthyrning

Tål tuff behandling

Kylmaskinerna och tillbehören är gjorda för grov användning. Mest även för utomhusplacering i väder och vind. Kylutrustning placerad i ramar och containrar säkerställer enkel, snabb och säker förflyttning av utrustningen för både lastning, lossning och ut på projektet vid montering. Vi har ett brett utbud av modulära mobila kylanläggningar som säkerställer att du har tillgänglig utrustning för att hyra kyla av oss.

Vi fraktar kylutrustning i hela Norden genom våra fraktpartners och kan alltid leverera mycket snabbt. Leveranstiden är ofta uppskattad, endast tid som går åt till frakt från vårt lager och till dig. Vår 24-timmarsjour finns där för dig när du behöver omedelbar hjälp.

7. Hyresavtal

Ett hyresavtal ger många fördelar för dig som kund. Det säkerställer snabb leverans, tillgång till ett stort utbud av utrustning, och ger möjlighet att prova på olika typer av utrustning och kraftbehov. Du behöver inte binda kapital i investeringar utan betalar löpande hyra som kan sägas upp närhelst du önskar en överenskommen bindning.

Vid avbrott byter vi ut utrustningen mot en annan maskin och säkerställer vidare drift.

Tillfällig kyla

Tål tuff behandling

Ska du utöka produktionen, ha ett stort projekt eller flytta inom en snar framtid? Då kan hyra kylning från Energy Rent vara en bra lösning för dig.

Dessutom får du ett professionellt team bakom dig som bistår med teknisk förberedelse, montering och drift. De allra flesta av våra maskiner har fjärrövervakning med uppsättning av larm, och snabb respons vid en olycka. Om du saknar lämplig personal, eller önskar att driva anläggningen själv, sköter vi även detta genom ett driftavtal.

Hör av dig så anpassar vi kylutrustningen efter dina behov.

Hyr kyla från Energy Rent AS

24/7/365
Teknisk support 24/7 365
Utsändning av utrustning
Levererar till hela Europa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna och uppdateringarna från Energy Rent

Är det bråttom?

Vi är tillgängliga och kan leverera inom 24 timmar. Du behöver inte oroa dig för installation, det fixar vi.

Ring oss på+47 51 68 88 68

Osäker på vad du behöver?

Vi har lång erfarenhet, och våra skickliga experter hjälper dig att hitta rätt lösning.