Hoppa till huvudinnehålletRing ossTillgänglig 24/7/365

Fossilfri byggvärme på byggplatser

Fossil olja är en energikälla som används för att ge värme på byggplatser. Det är en form av råolja som har bildats genom nedbrytning och transformation av döda djur och växter över långa perioder och under högt tryck och temperaturer. Fossil olja kan användas för att producera eldningsolja, naturgas och andra fossila bränslen som används för uppvärmning.

Eldningsolja är den vanligaste formen av fossil olja som används för uppvärmning på byggplatser. Det är en förångad form av olja som bränns för att producera värme. Det är en mycket rik energikälla, men det är också en av de mest skadliga för miljön, eftersom det släpper ut stora mängder koldioxid och andra klimatgaser vid förbränning.

Naturgas är en annan form av fossil olja som används för uppvärmning på byggplatser. Det är en förångad form av olja som består av en blandning av kolväten, som metan och propan. Det är en mycket energirik källa, men det är också en potentiellt farlig källa eftersom det är explosivt och kan orsaka skada om det hanteras fel.

Som du ser är fossil olja en vanlig energikälla för uppvärmning på byggplatser, men det är också en källa som har stora negativa effekter på miljön och kan vara farlig att använda.

Oljeförbud på byggplatser från 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 är det förbjudet att använda fossil olja för torkning och uppvärmning på byggplatser.

I de bedömningar som gjordes uppskattades att förbudet kan minska utsläppen av växthusgaser med ungefär 85 000 ton CO2 per år, fram till 2030. Detta skulle motsvara utsläpp från cirka 42 500 fossilbilar årligen.

Innan förbudet var det vanligt att använda fossil olja (mineralolja) för tillfällig uppvärmning och torkning på byggplatser, ofta i form av värmaggregat drivna med diesel.

Fossilfri byggvärme med bio-diesel

Fossilfria byggplatser

Fossilfri byggnadsuppvärmning är en metod för att ge värme till byggnader utan att använda fossila bränslen som eldningsolja eller naturgas. Det innebär att de tekniker och energikällor som används för att ge värme måste vara förnybara och miljövänliga.

Ett sätt att uppnå fossilfri byggnadsuppvärmning är att använda solenergi. Solpaneler kan installeras på taket av en byggnad för att omvandla solstrålar till elektricitet. Denna energi kan bland annat användas för att driva värmepumpar och värma upp vatten. Detta är en miljövänlig och kostnadseffektiv metod, eftersom solenergi är förnybar och gratis att använda.

En annan metod för att ge fossilfri byggvärme är att använda förnybart biodrivmedel. Detta kan innebära att man använder trä eller pellets gjorda av träd, gräs eller annat biologiskt material som bränns för att skapa värme. Detta är också en miljövänlig metod, eftersom det biologiska materialet kan återvinnas och användas igen, samtidigt som behovet av fossila bränslen minskar.

Fossilfri byggplats med biogas

En tredje metod för att uppnå fossilfri byggnadsvärme är att använda värmepumpar. Dessa enheter använder elektrisk energi för att omvandla luft, vatten eller jord till värme, som sedan kan användas för att värma upp byggnader. Detta är en miljövänlig metod eftersom det inte används fossila bränslen, och det kan också vara kostnadseffektivt eftersom det kan använda förnybar elektricitet.

Uthyrning av mobil ventilation på plats
Hyra ventilationssystem

Utmaningar kring implementering av fossilfri byggvärme

Att implementera fossilfri byggnadsuppvärmning kan dock vara en utmaning. Det kan kräva investeringar i teknik och utrustning, samt förändringar i byggnader. Den största utmaningen kan vara kostnaden för att byta ut all befintlig utrustning till ny fossilfri utrustning.

Vi har stor kunskap på området och flera års erfarenhet inom fossilfria lösningar, både för uppvärmning och torkning.Vi har ett stort hyrlager och kan hjälpa till att anpassa lösningar som täcker dina behov.

Image of a mobile waterborne fossil-free heating plant
Mobil vattenburen värmecentral

Hyra tillfällig fossilfri byggvärme

Det finns flera fördelar med att hyra fossilfri byggvärme. En av de största fördelarna är att det bidrar till att minska utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Genom att använda förnybara energikällor för att ge värme kan du minska beroendet av fossila bränslen och bidra till en mer hållbar framtid.

En annan fördel med att hyra fossilfri byggvärme är att det kan vara kostnadseffektivt. Vissa förnybara energikällor, som solenergi och biodrivmedel, är gratis att använda och kan bidra till att minska uppvärmningskostnaderna. Värmepumpar kan också vara kostnadseffektiva, eftersom de kan använda förnybar ström för att producera värme.

En annan anledning till att hyra fossilfri byggvärme är att det kan vara enkelt och praktiskt. Vi levererar och installerar utrustningen, och hanterar allt underhåll. Detta gör det enkelt för byggnadsägaren att använda tekniken utan att behöva oroa sig för detaljerna.

Support 24/7/365

Vi är tillgängliga dygnet runt och hjälper er gärna med att skapa en utsläppsfri byggplats, i enlighet med förbudet mot användning av mineralolja för uppvärmning av byggnader på norska byggplatser!

24/7/365
Teknisk support 24/7 365
Utsändning av utrustning
Levererar till hela Europa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna och uppdateringarna från Energy Rent

Är det bråttom?

Vi är tillgängliga och kan leverera inom 24 timmar. Du behöver inte oroa dig för installation, det fixar vi.

Ring oss på+47 51 68 88 68

Osäker på vad du behöver?

Vi har lång erfarenhet, och våra skickliga experter hjälper dig att hitta rätt lösning.